«Евгений Онегин»

Opera Eugen Onegin  je jedným z najznámejších diel svetovej opernej literatúry. Vznikala takým nedivadelným a neoperným spôsobom, že sám Čajkovskij v jej „opernosť” neveril, a preto svoje dielo nazval „lyrickými scénami”. K literárnej predlohe Onegina mal mimoriadny vzťah − znova a znova sa vracal k tejto básnickej skladbe. Vybral niektoré jej časti a zoskupil do sledu lyrických obrazov. Čajkovskij sa snažil melódiou zachytiť každé duševné pohnutie hlavných hrdinov a hudobne podfarbiť každý ich čin.

Ak porovnáme Puškinovho a Čajkovského Onegina, možno povedať, že skladateľ neostal nič dlžný básnikovi. Eugen Onegin patrí k najväčším pokladom ruského literárneho i hudobného umenia.

Dej opery sa odohráva v Rusku v 1. polovici 19. storočia. Mladý unudený šľachtic a veľkomestský elegán Eugen Onegin sa vydáva so svojim priateľom Lenským na vidiek za jeho snúbenicou Oľgou. Jej sestra Táňa sa do Onegina zamiluje a vyzná mu lásku. On však pre ňu nemá pochopenie a chladne ju odmieta. Aby sa rozptýlil, začne dvoriť Lenského snúbenici. Lenskij chce chrániť česť ľahkomyseľnej Oľgy, no Onegin ho v súboji zabije. Po Lenského smrti nešťastný Onegin odchádza na bezcieľnu púť po Rusku, až sa napokon vracia späť do Petrohradu. Opäť stretáva Tatianu, ktorá sa medzitým stala manželkou kniežaťa. Vyznáva jej svoju lásku, no tentoraz je to Táňa, kto odmieta jeho vyznanie, hoci ho nikdy neprestala milovať…

Hudobné naštudovanie — Igor Bulla
Dirigent — Igor Bulla
Réžia — Anna Osipenko
Scéna — Sergej Novikov
Kostýmy — Sergej Novikov
Choreografia — Michail Čajkasov
Zbormajster —Ján Procházka

Tatiana — Patrícia Solotruková, Eva Šušková 
Oľga — Alena Kropáčková , Elena Shatokhina 
Onegin — Šimon Svitok, Ľubomír Popík 
Lenskij — Michal Hýrošš, Róbert Smiščík 
Gremin — Ivan Zvarík, Makariy Pihura 
Larina — Alena Hodálová, Oľga Hromadová
Filippievna — Eva Lucká, Jitka Sapara Fischerová 
Triquet — Martin Gyimesi , Peter Račko 
Zareckij — Igor Lacko, Marián Hadraba
Rotnyj — Karol Kurtulík, Slavomír Macák


Spoluúčinkuje:zbor, balet a orchester Štátnej opery

© 2020 Анна Осипенко — контакты